MANGE GODE TILBUD

Nå kan du se oversikten over utstillerne på messene våre

Hytte – Ferie – Fritid i Oppdal kulturhus,

Småskalamarkedet på P-plassen ved kulturhuset og

Biltorget på Torget.

Fantastisk kvalitet og mange gode messetilbud. Se hele listen her.