HYTTE – FERIE – FRITID 4.– 6. OKTOBER 2019

Bestill stand/bodplass


Vi har nok en gang gleden av å invitere til Fjell- og Fårikålfestival. Den store høstfesten i Oppdal består av:

  • Hyttemesse med tema HYTTE – FERIE – FRITID
  • Salg og presentasjon av småskala mat og andre småskalaprodukter.
  • Folkefest med servering av 1000 porsjoner fårikål, ”Aftersau”, stort barneshow, Barnas Bondegård samt aktiviteter og underholdning i hele Oppdal sentrum

 

HYTTE – FERIE – FRITID

Det er tjuende året hyttelivsmessa arrangeres under temaet HYTTE – FERIE – FRITID. Med nærmere 4000 fritidseiendommer er Oppdal Norges største hyttekommune nord for Dovre. Det er derfor naturlig å arrangere en slik messe her. De siste årene har ca 20 000 besøkt arrangementene. Dette er derfor en gylden mulighet for din bedrift til å vise seg fram i hyttemarkedet og for fastboende i Oppdals-regionen.

Utstillere

Hytteliv er det sentrale temaet for utstillerne. Dette er et omfattende tema som bl.a. dekker

  • Håndverk
  • Salg av hyttetomter og fritidseiendom
  • Interiør
  • Sports- og fritidsaktiviteter og tilhørende utstyr
  • Bygningsartikler og verktøy
  • Elektronikk
  • Vaktmestertjenester og andre relevante ”hyttetjenester”

Det settes krav til kvalitet og tilhørighet til temaet for å delta som utstiller på messa.

Tidspunkt

Fredag 4. oktober – søndag 6. oktober 2019.

Åpningstider

Fredag:           18.00 – 20.00

Lørdag:           10.00 – 18.00

Søndag:          11.00 – 16.00

Messeområde

Storsalen i Oppdal Kulturhus samt uteområder i Oppdal sentrum

Påmelding

Påmelding til årets messe skjer ved å sende inn vedlagte utstilleravtale. Påmeldingen er bekreftet når avtalen returneres fra vår side i undertegnet stand. Skjema sendes Fjell- og Fårikålfestivalen c/o Oppdal Næringsforening, Inge Krokanns v. 9, 7340 Oppdal eller pr. e-post: onf@oppdal.com

Påmeldingsfrist: 15. august 2019. De først påmeldte vil ha fortrinnsrett til plass i messe-hallen hvis denne blir overtegnet.

Arrangør

Oppdal Næringsforening i samarbeid med Oppdal Sau- og Geitavlslag. Oppdrift as er innleid prosjektledelse.

 

Reglement og informasjon

Nedenfor finner du aktuell informasjon som alle utstillere må gjøre seg kjent med.

Stand

I utstillingshallen er standveggene i trehvit panel, 2,40 m høye. Hver standmodul er i utgangspunktet enten 3 meter bred og 2 meter dyp eller 2 meter bred og 2 meter dyp. Utstiller kan bestille flere moduler eller få tilpasset standen i bredden (1-meters moduler). Hjørnestandene er 4 meter bred i front. Enkelte stands har rygg og kun en sidevegg (åpen hjørnestand).

Utstiller benytter egen bodløsning i utestand.  Denne skal godkjennes av arrangør.

Utstiller kan ikke bruke område utenfor egen stand uten spesiell godkjennelse fra arrangøren. På samme måte må arrangør godkjenne filmfremvisning, lydavspilling, demonstrasjoner osv som vil medføre ekstra store publikumstilstrømninger. Slike aktiviteter godkjennes når naboutstillere ikke forstyrres.

Utdeling av brosjyremateriell, reklameartikler og lignende utenfor egen stand er ikke tillatt.

Frontpanel for skilt

I front av stand trekkes et panel slik at utstiller kan henge egen logo e.l.

Standleie

Avtalt standleie må være innbetalt før 15. september.

Montering/demontering

Utstillere får adgang til messeområdet for montering fra fredag (åpningsdagen) kl. 09.00 og til åpning kl. 18.00. Demontering starter etter at messa stenger søndag og må være ferdig innen kl. 19.00.

Innkjøring

Utstillere kan kjøre til messeområdet fredag fram til kl. 18.00 samt søndag etter at utstillingen er avsluttet i forbindelse med av- og pålessing. Assistanse av truck, kran og lignende må avtales på forhånd.

I utstillingens åpningstider parkerer utstillerne på anvist publikumsparkering. Parkerte biler på utstillingsområdet kan bli bøtelagt eller fjernet for eiers regning.

Vakthold

Vakter overvåker messeområdet når området ellers ikke er bemannet dvs. fredag kl. 20.00 – lørdag kl. 09.30 og lørdag kl. 18.00 – søndag kl. 11.00. Vi anbefaler uansett å ta med seg bærbare verdigjenstander som bærbart datautstyr, vekslepenger osv. Arrangør har ikke ansvar for utstillers varer, utstyr eller lignende, se punkt om ansvar og forsikring.

Forsikring

Utstillere dekker selv alle forsikringer vedrørende eget gods og ansvar for skade på tredjeperson eller eiendom.

Markedsføring

Fjell- og Fårikålfestivalen annonseres i sosiale medier, regionale og lokale aviser samt nærradioer. I tillegg utgis en messeavis i ca 30.000 eksemplarer. Denne distribueres til husstander i Oppdal, Kristiansund, Sunndal, Rennebu, Støren, Soknedal, Dovre, Folldal, Kvikne samt til alle hytteeiere i Oppdal. I tillegg blir den utlagt på sentrale steder i Midt-Norge.

I denne reklameavisen får utstillere spesialpris på annonser.

Strøm

Hver stand vil ha ett strømuttak i bakkant av standen. Behov ut over dette dekkes av utstiller. Ta kontakt med arrangør som formidler bestillinger til arrangementets el-installatør.

Utstillerne står ansvarlig for at kun godkjent materiell blir tilknyttet utstillingens elektriske anlegg.

Belysning

Spotlys kan leies fra arrangør. Angi antall på påmeldingsskjema/utstiller-

avtalen.

Gass

Oppbevaring og bruk av gass på stands må skje etter gjeldende forskrifter. Brannvesenet kan gi ytterligere opplysninger.

Møbler/planter/dekorasjoner

Arrangør har konferansebord, stoler og spotlys til utleie.

Renhold

Arrangør rengjør fellesareal. Utstiller er ansvarlig for renhold på egen stand. Det er ikke tillatt å lagre emballasje og lignende på stands.

Toalett

Toalett forefinnes på messeområdet.

Vann

Behov for vann på stand må avtales med arrangør.

Smaksprøver

Utstillere som ønsker å dele ut smaksprøver eller fremstille mat på sin stand, må innhente nødvendige godkjenninger fra det stedlige helsevesen samt arrangøren. Det er ikke tillatt å selge mat- og drikkevarer på messeområdet uten tillatelse fra arrangøren.

Avbestilling

Ved avbestilling av bestilt standplass senere enn 3 uker før arrangementet, er utstiller pliktig å betale avtalt standleie.

Ansvar

Utstiller er selv ansvarlig for alt utstyr i sin stand og er erstatningspliktig overfor utleier ved skade eller tap av annet utstyr. Tyveri av gjenstander erstattes ikke av arrangør. Hvis utstillingen må avlyses av uforutsette årsaker (force majeur), er ikke arrangøren ansvarlig for utgifter, forpliktelser eller tap som utstilleren pådrar seg. Innbetalt standleie refunderes ikke.

Brann

Ordinære brannforskrifter gjelder også i forbindelse med utstillingen. Utstilleren har ansvar for at alt utstyr er i forsvarlig stand. Utstiller må ha brannslukningsapparat lett tilgjengelig på sin stand. All bruk av åpen ild er forbudt.  Brannmesteren i Oppdal har tilgang til å foreta inspeksjoner og undersøkelser.

Arrangør

Oppdal Næringsforening sammen med Oppdal Sau og Geit

Adresse:

Inge Krokanns v. 9

7340 Oppdal

Prosjektleder/kontaktperson: Stein Mellemseter

tlf.        970 79 041,  e-post:   onf@oppdal.com