Stort messeområde ved Oppdal kulturhus!

Bestill stand/bodplass

Vi har nok en gang gleden av å invitere til Fjell- og Fårikålfestivalen. Med hytteturister og mange andre besøkende antar vi at vi har 20 000 årlig besøkende!

Det er sytten år siden Fårikålfestivalen ble arrangert for første gang og det er femten år siden man begynte sam-arbeidet med Fjellmessa.

NB! Også i år arrangeres salgsområdet som en handlegate i og utenfor et 45 meter langt messetelt foran Oppdal kulturhus

Utstillere

Vi ønsker å ha et bredt utvalg småskalamat. Med dette mener vi mange forskjellige produkter, ikke mange leverandører av samme type produkt. I tillegg markerer vi at Oppdal er Norges største sauekommune med salgsboder for ull-/skinnprodukter og andre relaterte småskala produkter.

Fjell- og Fårikålfestivalen   

  • Salg og presentasjon av produkter fra SMÅSKALA- PRODUKTER.
  • FOLKEFEST med bl.a. servering av 1000 por-sjoner fårikål, Aftersau med 500 festglade mennesker, stort barneshow, Barnas Bondegård samt aktiviteter og underholdning i hele Oppdal sentrum
  • Hyttemesse med tema HYTTE – FERIE – FRITID

 Tidspunkt

Lørdag 5. – søndag 6. oktober 2019.

Åpningstider

Lørdag:           10.00 – 18.00

Søndag:          11.00 – 16.00

Tilgang til stand for opprigging fra fredag 4. oktober kl. 15.00

Påmelding

Påmelding til årets messe skjer ved å sende inn vedlagte utstilleravtale. Påmeldingen er bekreftet når avtalen returneres fra vår side i undertegnet stand. Skjema sendes Fjell- og Fårikålfestivalen c/o Oppdrift as, Inge Krokanns vei 9, 7340 Oppdal, eller e-post: onf@oppdal.com.

Påmeldingsfrist: 10. august 2019. De først påmelte vil ha fortrinnsrett til plass i messeteltet hvis dette blir overtegnet. Vær raskt ute med din påmelding, i fjor ble messeteltet fulltegnet tidlig og vi endte opp med ventelister!

 Dine produkter er viktige for at vi skal skape den folkefesten vi ønsker. Vi ser derfor fram til din påmelding.

 Reglement og informasjon

 Nedenfor finner du aktuell informasjon som alle utstillere må gjøre seg kjent med.

Stand

Hver standmodul i messeteltet er 3 meter bred og 2,5 meter dyp. Utstillere kan bestille flere moduler og utvidelser pr løpemeter bredde er også mulig.

Utstiller benytter egen bodløsning i utestand.  Denne skal godkjennes av arrangør.

Utstiller kan ikke bruke område utenfor egen stand uten spesiell godkjennelse fra arrangøren.

På samme måte må arrangør godkjenne filmfremvisning, lydavspilling, demonstrasjoner osv som vil medføre ekstra store publikumstilstrømninger. Slike aktiviteter godkjennes når naboutstillere ikke forstyrres.

Utdeling av brosjyremateriell, reklameartikler og lignende utenfor egen stand er ikke tillatt.

Standleie

Avtalt standleie må være innbetalt før 10. september.

Montering/demontering

Utstillere får adgang til messeområdet for montering fredag fra kl. 15.00. Demontering starter etter at messa stenger søndag og må være ferdig innen kl. 19.00.

Innkjøring

Utstillere kan kjøre til messeteltet fredag samt søndag etter at utstillingen er avsluttet i forbindelse med av- og pålessing. Assistanse av truck, kran og lignende må avtales på forhånd.

I utstillingens åpningstider parkerer utstillerne på anvist publikumsparkering. Parkerte biler på utstillingsområdet vil bli fjernet for eiers regning.

Vakthold

Vaktselskap har mannskap på messeområdet når området ellers ikke er bemannet dvs. fredag kl. 20.00 – lørdag kl. 10.00 og lørdag kl. 18.00 – søndag kl. 10.00. Vi anbefaler uansett å ta med seg bærbare verdigjenstander som bærbart datautstyr, vekslepenger osv. Arrangør har ikke ansvar for utstillers varer, utstyr eller lignende, se punkt om ansvar og forsikring.

Forsikring

Utstillere dekker selv alle forsikringer vedrørende eget gods og ansvar for skade på tredjeperson eller eiendom.

Markedsføring

Fjell- og Fårikålfestivalen annonseres via sosiale medier og i regionale og lokale aviser samt nærradio I tillegg utgis en messeavis i ca 30.000 eksemplarer. Denne distribueres til husstander i Oppdal, Kristiansund, Sunndal, Rennebu, Støren, Soknedal, Dovre, Folldal og Kvikne samt til alle hytteeiere i Oppdal. I tillegg blir den utlagt på sentrale steder i Midt-Norge.

I denne reklameavisen får utstillere spesialpris på annonser.

Utstillerkort                                                                                    

Vi ønsker at alle utstillere markerer at de betjener stand ved å bære utstillerkort på klærne.

Strøm

Hver stand vil ha ett uttak i bakkant av standen. Behov ut over dette dekkes av utstiller. Ta evt. kontakt med arrangør som formidler bestillinger til arrangementets el-installatør.

Utstillerne står ansvarlig for at kun godkjent materiell blir tilknyttet utstillingens elektriske anlegg.

Gass                                                                                                       

Oppbevaring og bruk av gass på stands må skje etter gjeldende forskrifter. Brannvesenet kan gi ytterligere opplysninger.

Møbler/planter/dekorasjoner

Arrangør har ikke møbler, planter eller dekorasjoner til utleie.

Renhold

Arrangør rengjør fellesareal. Utstiller er ansvarlig for renhold på egen stand. Det er ikke tillatt å lagre emballasje og lignende på stands.

Toalett

Det finnes toalett i Oppdal kulturhus.

 Vann

Behov for vann på stand må avtales med arrangør. Vanntank med rent, kalt vann er tilgjengelig på utsiden av messeteltet.

Smaksprøver

Utstillere som ønsker å dele ut smaksprøver eller fremstille mat på sin stand, må innhente nødvendige godkjenninger fra det stedlige helsevesen. Det er ikke tillatt å selge mat- og drikkevarer for konsum på messeområdet uten tillatelse fra arrangøren.

Ansvar

Utstiller er selv ansvarlig for nødvendige godkjennelser av salg av varer. Utstiller er også ansvarlig for alt utstyr i sin stand og er erstatningspliktig overfor utleier ved skade eller tap av annet utstyr. Tyveri av gjenstander erstattes ikke av arrangør. Hvis utstillingen må avlyses av uforutsette årsaker (force majeur), er ikke arrangøren ansvarlig for utgifter, forpliktelser eller tap som utstilleren pådrar seg. Innbetalt standleie refunderes ikke.

 Avbestilling

Ved avbestilling av bestilt standplass senere enn 3 uker før arrangementet er utstiller pliktig å betale avtalt standleie.

Brann

Ordinære brannforskrifter gjelder også i forbindelse med utstillingen. Utstilleren har ansvar for at alt utstyr er i forsvarlig stand. Utstiller må ha brannslukningsapparat lett tilgjengelig på sin stand. All bruk av åpen ild er forbudt.  Brannmesteren i Oppdal har tilgang til å foreta inspeksjoner og undersøkelser.

Arrangør

Oppdal Sau- og Geit i samarbeid med Oppdal Næringsforening.

Prosjektleder/kontaktperson:

Stein Mellemseter

tlf.         970 79 041,  e-post:  onf@oppdal.com