Høstfesten

Fjell- og Fårikålfestivalen inneholder hyttemessa Hytte – Ferie – Fritid i tillegg til at det er den store høstfesten i Oppdal. Festivalen er det største årlige arrangementet målt i antall besøkende i Oppdal. Publikum kan oppleve stort Fårikålgilde, After-sau, Barnas Bondegård og mange underholdningsinnslag både i Oppdal kulturhus og i festivalteltet. Dessuten har vi stort salgsområde for Småskalamat og Ullprodukter.

Historikk

Fjellmessa med tema HYTTE – FERIE – FRITID ble første gang arrangert i september 1998. Tidligere hadde Fjellmessa vært arrangert uten noe spesielt tema. Fårikålfestivalen dukket opp som et nytt høstarrangement i 2001. Arrangørene henoldsvis Oppdal Næringsforening og Oppdal Sau- og Geit, fant raskt ut at et samarbeid ville være til nytte for begge parter. I 2004 ble derfor Fjellmessa flyttet fra Oppdal idretshall til et messetelt i Oppdal sentrum og arrangementstidspunktet ble flyttet til samme helga som Fårikålfestivalen tradisjonelt var blitt arrangert, første helga i oktober.

Samarbeid

Samarbeidet har utviklet seg videre. I 2007 introduserte man et felles navn: Fjell- og Fårikålfestivalen og man slo sammen arrangementskomiteene til en komite.

Da Oppdal Kulturhus sto klart i 2008 var det naturlig å ta dette i bruk for utstillingen Hytte – Ferie – Fritid. Småskalamat og Fårikålgilde flyttet til plassen ved Oppdalsbanken og Torget ble frigjort til aktiviteter. Dermed ble hele Oppdal sentrum arena for Fjell- og Fårikålfestivalen!

Organisasjon

Innleid prosjektleder er Stein Mellemseter/Oppdrift as. Styringsgruppa for arrangementet består av to representanter fra Oppdal Næringsforening faggruppe handel og service og to representanter fra Oppdal Sau og Geit.