Prosjektansvarlig:

Oppdrift as v/Stein Mellemseter

Oppdal Næringshage

Inge Krokanns vei 9, 7340 Oppdal

E-post: onf@oppdal.com

Telefon: 970 79 041