Samarbeidspartner fårikålkjøtt: Slakthuset Eidsmo Dullum AS

Samarbeidspartner mandelpotet: Fjellmandel Oppdal SA

Barnas Bondegård: Oppdal Sau og Geit, Oppdal Produsentlag

Sponsor barneshow: Neas

Andre viktige samarbeidspartnere 2019 (markedsføring):