Samarbeidspartner fårikålkjøtt: Slakthuset Eidsmo Dullum AS

Samarbeidspartner mandelpotet: Fjellmandel Oppdal SA

Barnas Bondegård: Oppdal Sau og Geit, Oppdal Produsentlag

Sponsor barneshow: Oppdal Everk

Sponsor Aftersau: Gjensidige Oppdal – Rennebu

Andre viktige samarbeidspartnere 2018 (markedsføring):